Phòng 6 người 3 giường

700,000 

Địa chỉ

213 Cô Tô

Tiêu chuẩn

700,000 đồng

Đặt Phòng

Gọi để tư vấn

Địa chỉ

213 Cô Tô

Tiêu chuẩn

Ăn sáng

Không

Wifi

700,000 đồng

Error: Contact form not found.